Motywowanie i skuteczne radzenie sobie ze stresem


Cel edukacyjny szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie technik radzenia sobie ze stresem oraz technik samomotywacji osiągania celów a także motywowania innych. Osoby, które odbędą szkolenie, będą potrafiły zwiększyć efektywność swojej pracy poprzez wpływanie na własne emocje, redukcję negatywnych odczuć oraz dzięki odpowiednim technikom motywacyjnym.

motywacja

Ramowy program szkolenia

 • Czym są emocje?
 • Wpływ emocji na naszą skuteczność
 • Model skutecznego działania
 • Rodzaje emocji i ich związek między sobą
 • Czym jest stres?
 • Fizjologiczne parametry stresu
 • Stres a nasza aktywność zawodowa, budowanie relacji
 • Koszt działania w stresie
 • Rodzaje stresu - stres pozytywny i negatywny
 • Zasady zarządzania stresem
 • Sposoby zarządzania stresem
 • Asertywność, uległość i agresja jako trzy postawy reagowania na emocje
 • Techniki radzenia sobie z własnymi stanami emocjonalnymi - stres i pozostałe emocje niewspierające
 • Techniki radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi podczas konfrontacji z trudnym klientem, partnerem biznesowym
 • NLP w pracy ze stresem
 • Czynniki wpływające na motywacje
 • Filary motywacji
 • Techniki zarządzania samomotywacją
 • Strategie wpływania na motywację innych
 • Podstawy planowania
 • Podstawy koordynowania działań
 • Zarządzanie skutecznością własną i innych
 • Poziomy świadomości a schematy postępowania
 • Systemy myślenia a skuteczność w życiu
 • Wzorce myślenia a zarządzanie stresem

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

 • Posiada motywację do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych, w tym samodzielności w wykonywaniu zadań.
 • Stawia cele i planuje swoje działania.
 • Rozpoznaje emocjonalne blokady motywacji.
 • Buduje skuteczne strategie osiągania celów w pracy zawodowej.
 • Identyfikuje wpływ nastawienia na motywacje do działania i efekty jakie uzyskuje w pracy
 • Świadomie identyfikuje własnego wzorca reakcji na stres.
 • Skutecznie radzeni sobie ze stresem, w tym w sytuacji wymagającej podjęcia natychmiastowej decyzji.
 • Zna siebie i swoje schematy postępowania oraz wzorców myślenia.
 • Stosuje metody radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia.
 • Stosuje kontrolę nad czynnikami wywołującymi stres zawodowy.
 • Pracuje nad wzmacnianiem wiary w siebie.
 • Podejmuje bardziej świadome decyzji.

 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.
 • Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Czas trwania szkolenia:
2 dni