Skuteczne techniki sprzedaży i obsługi klienta


Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego i skutecznego prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta, z wykorzystaniem nowoczesnych technik sprzedaży. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się pozyskiwać nowych klientów, docierać do osób decyzyjnych, planować wizytę handlową, budować relacje z klientami, diagnozować potrzeby klienta, prezentować ofertę językiem korzyści, argumentować i radzić sobie z obiekcjami oraz finalizować transakcje.

6

Ramowy program szkolenia

 • Z jakich etapów składa się proces sprzedaży
 • Omówienie wszystkich etapów
 • Najważniejsze aspekty podczas poszczególnych etapów
 • Najczęstsze błędy we wszystkich etapach
 • Zasady komunikacji
 • Metody komunikacyjne w sprzedaży
 • Metaprogramy w sprzedaży
 • Jak dbać o emocje klienta
 • Praca z przekonaniami klienta
 • Rozbijanie wątpliwości
 • Efekty psychologiczne, które przeszkadzają w sprzedaży
 • Przedstawienie technik
 • Kiedy je wykorzystywać
 • Praktyczne zastosowanie technik sprzedaży
 • Najczęstsze obiekcje
 • Metody radzenia sobie z nimi
 • Zmiana klienta z reklamacją na fana
 • Typy sprzedawców
 • Jak dobrać typ sprzedawcy do swojego charakteru
 • Jak wykorzystywać efektywnie swoje atuty w sprzedaży

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

 • Skutecznie pozyskuje nowych klientów.
 • Planuje swoją pracę, umawia spotkania i przygotowuje się do nich.
 • Wzbudza zaufanie po stronie klienta.
 • Bada i diagnozuje potrzeby klienta.
 • Prowadzi perswazyjne prezentacje handlowe skoncentrowane na dostarczeniu klientowi rozwiązania.
 • Operuje w rozmowie z klientem językiem korzyści, opartym na zdiagnozowanych potrzebach.
 • Skutecznie radzi sobie z wątpliwościami, obawami i zastrzeżeniami klienta.
 • Diagnozuje etap w procesie sprzedaży i dostosowuje do niego własne działania.
 • Stosuje metody i techniki sprzedaży skupiające uwagę i budujące zobowiązanie do działania u klienta
 • Stosuje techniki obrony ceny, negocjacji i finalizowania transakcji.
 
 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.
 • Szkolenie z możliwością dofinansowania.
 

Czas trwania szkolenia:
2 dni