Szkolenia

2022-03-27_22h05_41

Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do formułowania, planowania, organizowania i kontrolowania celów własnych, pracowników oraz całego przedsiębiorstwa. Uczestnicy będą określać priorytety w wyznaczaniu celów, a także posiądą zdolność do ustalania i egzekwowania harmonogramów oraz terminów realizacji.
motywacja

Motywowanie i skuteczne radzenie sobie ze stresem

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie technik radzenia sobie ze stresem oraz technik samomotywacji osiągania celów a także motywowania innych. Osoby, które odbędą szkolenie, będą potrafiły zwiększyć efektywność swojej pracy poprzez wpływanie na własne emocje, redukcję negatywnych odczuć oraz dzięki odpowiednim technikom motywacyjnym.
7

Negocjacje w praktyce, jako narzędzie skutecznego lidera

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i skutecznego prowadzenia negocjacji, które są narzędziem skutecznego lidera oraz do zaspakajania interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji, przygotowuje do utrzymywania pozytywnych kontaktów i osiągania celów negocjacyjnych.
iphone-3579240_1920

Social media, jako narzędzie budowania marki i pozyskiwania Klientów

Szkolenie przygotowuje uczestników do skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych, kanałów w komunikacji z klientami i innych narzędzi marketingu internetowego w promowaniu firmy.
6

Skuteczne techniki sprzedaży i obsługi klienta

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego i skutecznego prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta, z wykorzystaniem nowoczesnych technik sprzedaży. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się pozyskiwać nowych klientów, docierać do osób decyzyjnych, planować wizytę handlową, budować relacje z klientami, diagnozować potrzeby klienta, prezentować ofertę językiem korzyści, argumentować i radzić sobie z obiekcjami oraz finalizować transakcje.
2

Zarządzanie relacjami z klientami

Szkolenie przygotowuje do budowania trwałych więzi z odbiorcami usług i produktów poprzez maksymalne dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb klienta. Uczestnik uzyska wiedzę i narzędzia, które pozwolą pozyskiwać i gromadzić większą ilość danych i informacji na temat zmian zachodzących na rynku.
1

Efektywna komunikacja wspierająca współpracę i prowadząca do wzrostu efektywności menadżera

Szkolenie przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności przekazu komunikatu w taki sposób, aby odbiorca zrozumiał intencje rozmówcy w sposób otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny. Będzie postępował profesjonalnie w kontaktach interpersonalnych, odpowiedzialnie i rzetelnie wykonywał zadania. Rezultatem skutecznego komunikowania się będzie porozumienie, współdziałanie i tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów przedsiębiorstwa.