Negocjacje w praktyce, jako narzędzie skutecznego lidera


Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i skutecznego prowadzenia negocjacji, które są narzędziem skutecznego lidera oraz do zaspakajania interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji, przygotowuje do utrzymywania pozytywnych kontaktów i osiągania celów negocjacyjnych.

7

Ramowy program szkolenia

 • Czym są negocjacje?
 • Warunki dobrych negocjacji
 • Konflikt jako początek negocjacji
 • Zasady dobrych negocjacji
 • 3 sytuacje negocjacyjne
 • Rodzaje negocjacji
 • Model negocjacji Mastenbrooka
 • Zasady komunikacji
 • Techniki komunikacyjne
 • Narzędzia komunikacyjne
 • Trening komunikacji potrzebnej do negocjacji
 • Wyznaczanie granic
 • Pisanie scenariusza negocjacji
 • Plan na pierwsze spotkania
 • Kiedy, który styl stosować?
 • Jak wygrać negocjacje korzystając ze stylów negocjacji?
 • Dylemat negocjatora
 • Metody perswazji
 • Metody manipulacji
 • Przekonania w negocjacjach
 • Emocje w negocjacjach
 • Asertywność w negocjacjach

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnik:

 • Charakteryzuje techniki negocjacyjne
 • Definiuje style negocjowania
 • Przygotowuje się do negocjacji oraz do procesu argumentowania
 • Wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami
 • Gromadzi kompletne informacje na temat drugiej strony
 • Kontroluje emocje i działa z najwyższym rozmysłem i roztropnością
 • W sposób aktywny słucha argumentów partnera negocjacji
 • Zadaje pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony
 • Stosuje szeroki wachlarz argumentacji
 • Właściwie nazwa i ocenia stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania
 • Identyfikuje interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego
 • Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb rozmówcy
 • Stosuje profesjonalizm w kontaktach inerpersonalnych
 • Odpowiedzialnie i rzetelnie wykonuje swoją pracę
 • Kieruje się etyką i uczciwością w stosunku do partnerów negocjacji

 

 
 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.
 • Szkolenie z możliwością dofinansowania.
 

Czas trwania szkolenia:
2 dni