Zdzisław Celusta


Od 18 lat przedsiębiorca, skuteczny menedżer, specjalista ds. sprzedaży, doradca, trener-szkoleniowiec. Pracuje z klientami nad rozwojem osobistym, efektywnością osobistą oraz kluczowymi umiejętnościami miękkimi wśród przedsiębiorców i menedżerów. Doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i opracowaniu biznes planów, strategii marketingowej, procesów, luk kompetencyjnych kadry zarządzającej, diagnoz dla przedsiębiorstw na podstawie których buduje programy rozwojowe. Opracowanie ponad 30 diagnoz w segmencie MŚP dla branży produkcyjnej i usługowej. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadził ponad 150 godzin doradztwa w zakresie diagnozowania potrzeb rozwoju i analiz strategicznych przedsiębiorstw.