Zarządzanie relacjami z klientami


Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie przygotowuje do budowania trwałych więzi z odbiorcami usług i produktów poprzez maksymalne dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb klienta. Uczestnik uzyska wiedzę i narzędzia, które pozwolą pozyskiwać i gromadzić większą ilość danych i informacji na temat zmian zachodzących na rynku.

2

Efekty uczenia się

 • Przedstawia korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami
 • Stosuje przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów
 • Wskazuje związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową
 • Prezentuje narzędzia marketingowe nastawione na kształtowanie relacji z klientem
 • Wskazuje czynniki mające znaczenie dla lojalności klienta
 • Opisuje modele najważniejszych zachowań konsumentów
 • Potrafi wskazać i opisać potrzeby oraz oczekiwania różnych grup klientów
 • Projektuje badania rynku skoncentrowane na diagnozie potrzeb i oczekiwań klientów
 • Dokonuje analizy i interpretacji badań marketingowych
 • Proponuje zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań marketingowych Wykorzystuje narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Indywidualizuje ofertę i sposób kontaktu z klientem
 • Przedstawia ofertę rynkową rozwiązań technologicznych typu CRM oraz potrafi wykorzystać narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające zarządzanie relacjami z klientam
 • Dostrzega znaczenie relacji bezpośredniej w utrzymaniu klienta
 • Dostrzega różnorodność potrzeb swoich klientów
 
 • Brak szczególnych wymagań wstępnych.
 • Szkolenie z elementami warsztatu.
 • Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji.
 • Szkolenie z możliwością dofinansowania.
 

Czas trwania szkolenia:
2 dni